NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA

  • Stanisław Chróściel

Abstract

Przy pomiarach turbulencji prędkości oraz przy pomiarach szybkozmiennych temperatur stosuje się druty oporowe, lub termoelementy rozpięte pomiędzy sztywnymi podstawkami. W bardziej ogólnym przypadku wymiana ciepła pomiędzy takim przetwornikiem a badanym ośrodkiem odbywa się przy zmiennym współczynniku przejmowania ciepła i przy zmiennej temperaturze ośrodka. W dostępnej literaturze nie ma rozwiązania równania nieustalonego przewodnictwa cieplnego przy zmiennym a i zmiennej temperaturze ośrodka.W niniejszym artykule podano rozwiązanie tego problemu dla przetwornika o dużej smukłości, tzn. o dużym stosunku długości do wymiaru poprzecznego, co pozwoliło na przyjęcie braku gradientu temperatury na przekroju poprzecznym. Przyjęto także stałość własności fizycznych materiału przetwornika.
Published
2011-12-20
How to Cite
CHRÓŚCIEL, Stanisław. NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA. Journal of Power Technologies, [S.l.], v. 2, p. 1-8, dec. 2011. ISSN 2083-4195. Available at: <https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/308>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Interdisciplinary

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.