Chróściel, S. 2011 Dec 20. NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA. Journal of Power Technologies. [Online] 2: