Chróściel, Stanisław. " NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA." Journal of Power Technologies [Online], 2 (1965): 1-8. Web. 22 Oct. 2021