Chróściel, Stanisław. " NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA" Journal of Power Technologies [Online], Volume 2(20 December 2011)