Chróściel, S. (2011). NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA. Journal Of Power Technologies, 2, 1-8. Retrieved from https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/308