CHRÓŚCIEL, Stanisław. NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA. Journal of Power Technologies, [S.l.], v. 2, p. 1-8, dec. 2011. ISSN 2083-4195. Available at: <https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/308>. Date accessed: 22 oct. 2021.