WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH GENERATORÓW TERMOELEKTRONOWYCH Z PARAMI CEZU

  • Marek Bednarkiewicz
  • Jacek Bzowski
  • Maciej Zgorzelski

Abstract

Omówiony w niniejszej pracy eksperyment był pierwszą w Instytucie Techniki Cieplnej P.W. (i w kraju) próbą uruchomienia modeli generatora termoelektronowego do bezpośredniej konwersji ciepła w energię elektryczną o układzie diody plazmowej z parami cezu.Eksperymenty i badania teoretyczne przeprowadzane w I.T.C. we wcześniejszych latach dotyczyły głównie generatorów próżniowych w układzie diody i triody magnetycznej por. np. (1), (2). Z uwagi na wzrastającą rolę i interesująco przedstawiające się perspektywy zastosowań (3), (4) generatorów cezowych - zdecydowano się na rozpoczęcie badań eksperymentalnych tego typu urządzeń.Zasadniczym celem omówionego poniżej eksperymentu było:1) wywołanie zjawiska konwersji energii w generatorze cezowym,2) pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących generator (napięcie, prąd, moc itp.),3) zaobserwowanie i możliwie wszechstronne rozpoznanie podstawowych trudności występujących w tego rodzaju eksperymencie.Na podstawie danych w literaturze spodziewano się trudności o charakterze:a) konstrukcyjnym - przy opracowaniu konstrukcji modeli generatora, dostosowanych do krajowych możliwości wykonawczych,b) technologicznym - przy wykonaniu modeli,c) operacyjnym - przy uruchamianiu generatorów, obsłudze stanowiska, uruchamianiu układu regulacyjnego,d) pomiarowym - przy zaprojektowaniu i uruchomieniu układu pomiarowego,e) interpretacyjnym - przy opracowywaniu teoretycznym wyników eksperymentu.Przeprowadzony eksperyment nie różnił się w sposób zasadniczy od podobnych eksperymentów przeprowadzonych wcześniej w innych krajach, bardziej zaawansowanych w badaniach nad termoelektronową konwersją energii.
Published
2011-12-20
How to Cite
BEDNARKIEWICZ, Marek; BZOWSKI, Jacek; ZGORZELSKI, Maciej. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH GENERATORÓW TERMOELEKTRONOWYCH Z PARAMI CEZU. Journal of Power Technologies, [S.l.], v. 4, p. 1-12, dec. 2011. ISSN 2083-4195. Available at: <https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/309>. Date accessed: 10 aug. 2022.
Section
Interdisciplinary

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.