Bednarkiewicz, Marek, Jacek Bzowski, & Maciej Zgorzelski. " WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH GENERATORÓW TERMOELEKTRONOWYCH Z PARAMI CEZU." Journal of Power Technologies [Online], 4 (1966): 1-12. Web. 27 Sep. 2022