Bednarkiewicz, Marek, Bzowski, Jacek, AND Zgorzelski, Maciej. " WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH GENERATORÓW TERMOELEKTRONOWYCH Z PARAMI CEZU" Journal of Power Technologies [Online], Volume 4(20 December 2011)