Chróściel, Stanisław

  • Vol 2 (1965) - Interdisciplinary
    NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA
    Abstract  PDF