Kłopocki, Andrzej

  • Vol 24 (1969) - Interdisciplinary
    Theoretical analysis of free convection between parallel, isothermal plates
    Abstract  PDF
  • Vol 4 (1966) - Interdisciplinary
    ANALIZA WYMIANY CIEPŁA DROGĄ SWOBODNEJ KONWEKCJI W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYCH PŁYT IZOTERMICZNYCH
    Abstract  PDF