ANALIZA WYMIANY CIEPŁA DROGĄ SWOBODNEJ KONWEKCJI W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYCH PŁYT IZOTERMICZNYCH

  • Andrzej Kłopocki

Abstract

Wymiana ciepła drogą swobodnej konwekcji w układzie równoległych płyt izotermicznych była przedmiotem prac wielu badaczy. Dobrze znane są prace eksperymentalne Elenbaasa, Siegela i Norrisa Starnera i Mc.Manusa oraz rozważania teoretyczne Bodoia i Osterle'a. Bodoia i Osterle'a rozwiązali metodą numeryczną układ równań "konwekcji nieściśliwej", uzyskując między innymi krzywą zmienności. Nu = f (Gr Pr) dla układu równoległych płyt izotermicznych, dającą bardzo dobrą zgodność z wynikami badań Elenbaasa.Niniejsza praca stawia sobie za cel poszukiwanie takiego układu równoległych płyt izotermicznych, który w zajmowanej przez siebie objętości, określonej wymiarami gabarytowymi układu B.L. 1 (rys. 1) rozpraszałby największą ilość ciepła przy danych wartościach: temperatury płyt T, temperatury czynnika odbierającego ciepło Tq oraz wysokości płyty L.
Published
2011-12-20
How to Cite
KŁOPOCKI, Andrzej. ANALIZA WYMIANY CIEPŁA DROGĄ SWOBODNEJ KONWEKCJI W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYCH PŁYT IZOTERMICZNYCH. Journal of Power Technologies, [S.l.], v. 4, p. 12-19, dec. 2011. ISSN 2083-4195. Available at: <https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/310>. Date accessed: 02 aug. 2021.
Section
Interdisciplinary

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.