The impact of CO2 capture and compression on the economic characteristics of a combined cycle power plant

  • Janusz Kotowicz
  • Mateusz Andrzej Brzęczek

Abstract

This paper presents the results of an economic analysis of a triple-pressure combined cycle power plant with the steam reheater (3PR). The economic analysis was performed for two variants of the block - with and without the integration of the system with the installation of CO2 capture and compression. The structures of the triple-pressure combined cycle power plant with the steam reheater and CO2 capture and compression installation (CCS) was presented. The characteristic values of systems and the economic assumptions were summarized. An analysis of a break-even point (BEP), which was the minimum selling price for electricity, was performed. A sensitivity analysis of individual components to a break-even price of electricity and the impact of degradation of the efficiency and the power characteristics of the combined cycle power plant was conducted.

References

[1] J. Kotowicz and Ł. Bartela. Optymalizacja termodynamiczna i ekonomiczna elektrowni gazowo-parowej z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Rynek Energii, 69(2):1–8, 2007.
[2] T.J. Chmielniak, J. Kotowicz, and J. Łyczko. Parametric analysis of a dual fuel parallel coupled combined cycle. Energy, 26(12):1063–1074, 2001.
[3] J. Kotowicz. Elektrownie gazowo-parowe, 2008.
[4] L. Remiorz and M. Brz˛ eczek. Wpływ instalacji ccs na sprawność układów gazowo-parowych. Rynek Energii, 3(106):81–86, 2013.
[5] Marcin Job, Łukasz Bartela, and Anna Skorek-Osikowska. Analysis of the use of waste heat in the oxycombustion power plant to replace the steam cycle heat regeneration. Journal of Power Technologies, 93(3):133–141, 2013.
[6] J. Kotowicz, A. Skorek-Osikowska, and Ł. Bartela. Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies. In Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, volume 225(3), pages 221–232, 2011.
[7] J. Kotowicz and Ł. Bartela. The influence of the legal and economical environment and the profile of activities on the optimal design features of a natural-gas-fired combined heat and power plant. Energy, 36(1):328–338, 2011.
[8] A. Skorek-Osikowska, J. Kotowicz, and K. Janusz-Szymańska. Comparison of the energy intensity of the selected CO2-capture methods applied in the ultrasupercritical coal power plants. Energy & Fuels, 26(11):6509–6517, 2012.
[9] J. Kotowicz and K. Janusz. Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych. Rynek Energii, 1:10–18, 2007.
[10] J. Kotowicz and M. Brz˛ eczek. Wpływ instalacji ccs na optymalne parametry układów gazowo - parowych. In V Konferencja Naukowo - Techniczna Energetyka Gazowa 2013, Zawiercie, 9-11 pa´zdziernika 2013.
[11] Archiwalne kursy walut narodowego banku polskiego. Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone narastająco od stycznia 2012 roku do końca poszczególnych miesięcy. retrieved 30.09.2013.
[12] DOE/NETL 2010/1405 National Energy Technology Laboratory. Advancing oxycombustion technology for bituminous coal power plants: An r&d guide, April 2012.
[13] Taryfy dla paliw gazowych nr 5/2012 z poprawkami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku. retrieved 30.09.2013.
Published
2013-12-03
How to Cite
KOTOWICZ, Janusz; BRZĘCZEK, Mateusz Andrzej. The impact of CO2 capture and compression on the economic characteristics of a combined cycle power plant. Journal of Power Technologies, [S.l.], v. 93, n. 5, p. 314--322, dec. 2013. ISSN 2083-4195. Available at: <https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/494>. Date accessed: 05 aug. 2021.
Section
RDPE 2013 Conference

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.