ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD POMIAROWYCH HARMANA I HARMANA-JOFFEGO DLA POMIARÓW PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I TERMOELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

  • Bogusław Ferens

Abstract

Pomiary parametrów materiałów półprzewodnikowych mogą być określone wg jednej z wymienionych metod pomiarowych.Każda z tych metod zakłada odpowiednie warunki przeprowadzenia pomiarów. Opierając się na uzyskanych wynikach pomiarów oraz na odpowiednich wyrażeniach wynikających z danej metody obliczane są poszukiwane parametry fizyczne i termoelektryczne badanego materiału.
Published
2011-12-20
How to Cite
FERENS, Bogusław. ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD POMIAROWYCH HARMANA I HARMANA-JOFFEGO DLA POMIARÓW PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I TERMOELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH. Journal of Power Technologies, [S.l.], v. 5, p. 8-18, dec. 2011. ISSN 2083-4195. Available at: <https://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/312>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Interdisciplinary

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.