ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD POMIAROWYCH HARMANA I HARMANA-JOFFEGO DLA POMIARÓW PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I TERMOELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Bogusław Ferens

Abstract


Pomiary parametrów materiałów półprzewodnikowych mogą być określone wg jednej z wymienionych metod pomiarowych.
Każda z tych metod zakłada odpowiednie warunki przeprowadzenia pomiarów. Opierając się na uzyskanych wynikach pomiarów oraz na odpowiednich wyrażeniach wynikających z danej metody obliczane są poszukiwane parametry fizyczne i termoelektryczne badanego materiału.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.