ANALIZA WYMIANY CIEPŁA DROGĄ SWOBODNEJ KONWEKCJI W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYCH PŁYT IZOTERMICZNYCH

Andrzej Kłopocki

Abstract


Wymiana ciepła drogą swobodnej konwekcji w układzie równoległych płyt izotermicznych była przedmiotem prac wielu badaczy. Dobrze znane są prace eksperymentalne Elenbaasa, Siegela i Norrisa Starnera i Mc.Manusa oraz rozważania teoretyczne Bodoia i Osterle'a. Bodoia i Osterle'a rozwiązali metodą numeryczną układ równań "konwekcji nieściśliwej", uzyskując między innymi krzywą zmienności. Nu = f (Gr Pr) dla układu równoległych płyt izotermicznych, dającą bardzo dobrą zgodność z wynikami badań Elenbaasa.
Niniejsza praca stawia sobie za cel poszukiwanie takiego układu równoległych płyt izotermicznych, który w zajmowanej przez siebie objętości, określonej wymiarami gabarytowymi układu B.L. 1 (rys. 1) rozpraszałby największą ilość ciepła przy danych wartościach: temperatury płyt T, temperatury czynnika odbierającego ciepło Tq oraz wysokości płyty L.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.