SWOT analysis of the renewable energy sector in Poland. Case study of Wielkopolskie region

Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Anna Iglińska, Marcin Cichosz, Marta Plaskacz-Dziuba

Abstract


This paper presents SWOT analyses of renewable energy in Wielkopolskie region, Poland. The current state, energy
potential and future prospects for the development of renewable energy in the region are presented. The SWOT analysis
led to the conclusion that the pace of development of the renewable energy sector in Poland depends largely on: the
proposed legislation on renewable energy sources being adopted, legal regulations being made simpler, increased subsidies
for development of the sector, introduction of guaranteed certificate prices, and educating the public, investors,
developers and decision-makers.

Keywords


SWOT analysis, Poland, Wielkopolskie Voivodeship, renewable energy, energy policy

Full Text:

PDF

References


F. Mazo-Agugliaro, A. Alcayde, F.G. Montoya, A. Zapata-Sierra, C. Gil, Scientific production of renewable energies worldwide: An overview, Renewable and Sustainable Energy Reviews 18 (2013) 134-143.

W.M. Budzianowski, J.F.P. Gomes, Perspectives for low-carbon electricity production until 2030: Lessons learned from the comparison of local contexts in Poland and Portugal, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, DOI: 10.1080/15567249.2012.710293.

Polityka energetyczna Polski do 2030, URL: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf (accessed 11.01.15).

Urząd Regulacji Energetyki, Mapa odnawialnych źródeł energii, URL: http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html (accessed 12.01.15).

B. Igliński, W. Kujawski, R. Buczkowski, M. Cichosz, Renewable energy in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Poland), Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(4) (2010) 1336-1341.

WM. Budzianowski, Sustainable biogas energy in Poland: prospects and challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(1) (2012) 342-349.

B. Igliński, R. Buczkowski, M. Cichosz, G. Piechota, W. Kujawski, M. Plaskacz, Renewable energy production in the Zachodniopomorskie Voivodeship (Poland). Renewable and Sustainable Energy Reviews 27 (2013) 768-777.

TJ. Chermack, KK. Bernadette, The use of and misuse of SWOT analysis and implications for HRD professionals, Human Resource Development International 10(4) (2007) 383-399.

J. Terrados, G. Almonacid, L. Hontoria, Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables development, Renewable and Sustainable Energy Reviews 11 (2007) 1275-1287.

SWOT analysis – idea, methodology and a practical approach, University of Applied Science (2007) Berlin, N. Pahl, A. Richter.

W-M. Chen, H. Kim, H. Yamaguchi, Renewable energy in eastern Asia: Renewable energy policy review and comparative SWOT analysis for promoting renewable energy in Japan, South Korea, and Taiwan, Energy Policy 74 (2014) 319-329.

Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (1996) Warszawa, H. Lorenc.

P. Michalak, J. Zimny, Wind energy development in the

world, Europe and Poland from 1995 to 2009; current status and future perspectives, Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2330-2341.

A. Brzezińska-Rawa, J. Goździkiewicz-Biechońska, Recent developments in the wind energy sector in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 38 (2014) 79-87.

C. Przybyła, R. Wojtkowiak, S. Gładysiak, J. Lesny, R. Schefke, K. Mrozik, Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim, Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (2007).

Farma wiatrowa Margonin, URL: http://pl.wikipedia.org/wiki/Farma_wiatrowa_w_Margoninie (accessed 08.01.15).

G. Wiśniewski, Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Warszawa: Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych (2011).

Information directly obtained from renewable energy producers in the Wielkopolskie Voivodship (surveys, 2014).

J. Lewandowski, Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020, Poznań: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., (2012), URL: http://waze.pl/documents/dopobrania/Strategia_EE_i_OZE_w_Wielkopolsce.pdf (accessed 20.12.14).

de Leaniz CG, Weir removal in salmonid streams: implications, challenges and practicalities. Hydrobiologia 609 (2008) 83-96.

B. Igliński, A. Iglińska, W. Kujawski, R. Buczkowski, M. Cichosz, Bioenergy in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2011;15,2099-3007.

J. Paska, T. Surma, Electricity generation from renewable energy sources in Poland, Renewable Energy 2014;71:286-94.

Rejestr producentów biopaliw i biokomponentów, URL: http://www.arr.gov.pl/data/01670/rejestr_wytworcow_bio_2014.pdf (accessed 12.01.15).

Rejestr biogazowni rolniczych, URL: http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_biogazowni_rolniczych_23042014.pdf (accessed 13.01.15).

W. M. Budzianowski, I, Chasiak, The expansion of biogas fuelled power plants in Germany during the 2001-2010 decade: Main sustainable conclusions for Poland, Journal of Power Technologies 91(2) (2011) 102-113.

Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w profilu terytorialnego w roku 2013, Warszawa (2013), URL: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf (accessed 16.01.15).

Potencjał biomasy w Polsce,: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, (2010), M. Jasiulewicz.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny województw 2013, Warszawa (2013), URL: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2013,4,8.html (accessed on 16.12.14).

WM. Budzianowski, Low-carbon power generation cycles: The feasibility of CO2 capture and opportunities for integration, Journal of Power Technologies 91(1) (2011) 6-13.

J. Milewski, J. Lewandowski, Biofuels as fuels for high temperature fuel cells, Journal of Power Technologies 9 (2013) 1-7.

K.J. Mościcki, Ł. Niedźwiecki, P. Owczarek, M. Wnukowski, Commoditization of biomass: dry torrefaction and pelletization – a review, Journal of Power Technologies 94(4) (2014) 233-249.

N.R. Banapurmath, W.M. Budzianowski, Y.H. Basavarajappa, R.S. Hosmath, V.S. Yaliwal, P.G. Tewari, Effects of compression ratio, swirl augmentation techniques and ethanol addition on the combustion of CNG-biodiesel in a dual-fuel engine, International Journal of Sustainable Engineering 7(1) (2014) 55-70.

Technologie helioenergetyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Yoruń (2013), B. Igliński, R. Buczkowski, M. Cichosz, M. Plaskacz-Dziuba, G. Piechota.

J. Szewczyk, D. Gientka, Terrestrial heat flow in Poland – a new approach, Geological Quarterly 53(1) (2009) 125-140.

B. Igliński, R. Buczkowski, W. Kujawski, M. Cichosz, G. Piechota, Geoenergy in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(5) (2012) 2545-2557.

MS. Celiktas, G. Kocar, A quadratic helix to evaluate the Turkish renewable energy. Energy Policy 37 (2009) 4959-4965.

F. Dinçer, Overview on the photovoltaic technology status and perspective in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 3768-3779.

HM. Liou, Overview of the photovoltaic technology status and perspective in Taiwan. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (2010) 1202-1125.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.