Morel, Sławomir, Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Al Armii Krajowej 19 42-200 Częstochowa, Poland

  • Vol 92 No 2 (2012) - Power Plant
    The afterburning of carbon monoxide in natural gas combustion gases in the presence of catalytic ceramic coatings
    Abstract  PDF