Hanuszkiewicz-Drapała, Małgorzata Joanna, Politechnika Śląska Instytut Techniki Cieplnej, Poland