Remiorz, Leszek Piotr, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Poland

  • Vol 94 No 3 (2014) - Energy from Gas 2016 Conference
    Detecting disturbance of uniformity of a nitrogen and CO2 mixture in an acoustic tube
    Abstract  PDF