Lubikowski, Kamil, Warsaw University of Technology Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Poland