Krzywański, Jarosław, Jan Dlugosz University in Czestochowa, 13/15 Armii Krajowej Av., 42-200 Czestochowa, Poland, Poland