Wiciak, Grzegorz, Politechnika Śląska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Poland