Przyłuski, Jan, Szczęsny, Zbigniew, AND Wartanowicz, Tomasz. " CRYSTALLINE AND AMORPHOUS THIN FILMS OF GERMANIUM TELLURIDE GeTe" Journal of Power Technologies [Online], Volume 49(10 March 2011)