Remiorz, Leszek, Wiciak, Grzegorz, Grzywnowicz, Krzysztof, AND Janusz-SzymaƄska, Katarzyna. " Applicability of Polyimide Membranes for Air Separation in Oxy-MILD Power Plants: Semi-Experimental Research" Journal of Power Technologies [Online], Volume 101 Number 1 (9 March 2021)