Remiorz, Leszek, Grzegorz Wiciak, Krzysztof Grzywnowicz, & Katarzyna Janusz-SzymaƄska. " Applicability of Polyimide Membranes for Air Separation in Oxy-MILD Power Plants: Semi-Experimental Research." Journal of Power Technologies [Online], 101.1 (2021): 44-53. Web. 27 Sep. 2021