SUN, Qian, Jianwei MA, Yanjie SHE, Jingchao ZHANG, Bo GU, & Zichao ZHANG. " Optimal Configuration of Standalone Wind–Solar–Storage Complementary Generation System Based on the GA-PSO Algorithm." Journal of Power Technologies [Online], 99.4 (2019): 231–236. Web. 28 Sep. 2021