NIEUSTALONE POLE TEMPERATURY W CIENKIM PRĘCIE UMIESZCZONYM W OŚRODKU O ZMIENNEJ TEMPERATURZE, PRZY ZMIENNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEJMOWANIA CIEPŁA I PRZY OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA

Stanisław Chróściel

Abstract


Przy pomiarach turbulencji prędkości oraz przy pomiarach szybkozmiennych temperatur stosuje się druty oporowe, lub termoelementy rozpięte pomiędzy sztywnymi podstawkami. W bardziej ogólnym przypadku wymiana ciepła pomiędzy takim przetwornikiem a badanym ośrodkiem odbywa się przy zmiennym współczynniku przejmowania ciepła i przy zmiennej temperaturze ośrodka.
W dostępnej literaturze nie ma rozwiązania równania nieustalonego przewodnictwa cieplnego przy zmiennym a i zmiennej temperaturze ośrodka.
W niniejszym artykule podano rozwiązanie tego problemu dla przetwornika o dużej smukłości, tzn. o dużym stosunku długości do wymiaru poprzecznego, co pozwoliło na przyjęcie braku gradientu temperatury na przekroju poprzecznym. Przyjęto także stałość własności fizycznych materiału przetwornika.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.